top of page

Woord van de president 2017 - 2018

Beste lezer,

Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard is een bruisende club die er voor u is. Het motto van de Lions is niet voor niets “We serve”. Vanuit IJsselstein en de Lopikerwaard kunt u bij ons terecht met verzoeken om materiële of immateriële hulp. Daarnaast organiseert onze club vele zichtbare en onzichtbare activiteiten.

Voorbeelden van zeer herkenbare en goed bezochte activiteiten van onze prachtige club zijn Junior Kookchef, het Classic Car Event en “Eten in 't Wit”. Daarnaast worden er jaarlijks handen uit de mouwen gestoken bij vele kleinere activiteiten, zoals bijvoorbeeld tijdens NL Doet. Dit alles vanuit de gedachte om anderen te helpen of een goed doel financieel te ondersteunen.

Onze Lionsclub maakt deel uit van Lions International, een wereldwijde club van actieve leden die allen de “We Serve”-gedachte uitdragen en ondersteunen. Het afgelopen jaar vierde de Lions International haar 100-jarig bestaan. Ook in IJsselstein en de Lopikerwaard is daarbij uitgebreid stil gestaan en zijn er diverse activiteiten georganiseerd. 100 bloembollen zijn geplant, 100 stukken taart rond gedeeld, 100 kilometer gefietst met visueel beperkten etc., etc. We hebben als club dan ook een enerverend en bruisend jaar achter de rug. Van alle activiteiten treft u foto’s en beschrijvingen aan op onze website.

 

Als President voor de periode 2017-2018 spreek ik de wens uit dat de Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard zichtbaar en daardoor vindbaar is voor allen die een wens of hulpvraag hebben. Met alle verzoeken wordt serieus omgegaan en er wordt steeds beoordeeld of dit past binnen de “We Serve”-gedachte. Aarzelt u niet om uw verzoek voor te leggen.

Hartelijke groet,

Rienk Sijbrandij

President 2017 - 2018

bottom of page