top of page

Woord van de president 2013 - 2014

Elk jaar heeft Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard een andere voorzitter; bij een Lionsclub wordt de voorzitter “President” genoemd. Zo mag ik nu een jaar lang de eervolle functie van President bekleden. En ik doe dat met graagte. Dit jaar hebben wij het 30-jarig bestaan van LC IJsselstein-Lopikerwaard gevierd. Onze club heeft in die 30 jaar een prachtig track record opgebouwd, zowel wat betreft de fondsenwerving die met velerlei acties is gevoerd als wat betreft de goede doelen die wij in materiële zin (d.w.z. met geld en goederen ondersteunen) en immateriële zin (d.w.z. zelf service verlenen door de handen uit de mouwen te steken) ondersteund hebben. Er is, kortom, veel gepresteerd, in onze directe omgeving, de Lopikerwaard, maar ook in internationaal verband door projecten te steunen in verschillende continenten.

 

Veelal hebben we dat in stilte gedaan, op de achtergrond, zoals dat vaak gaat bij serviceclubs. Daardoor kent het grote publiek de Lions nauwelijks, in mijn ogen te weinig. We willen en hoeven ons beslist niet op de borst te kloppen om wat we doen, maar de gemeenschap mag er best kennis van nemen dat we er zijn, dat we proberen onze dienstverlening in te zetten waar het nodig is en, last but not least, dat we een leuke club zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wij kunnen laten zien wat we doen en de gemeenschap weet ons wellicht beter te vinden voor serviceprojecten.

 

Mijn motto voor onze club dit jaar is dan ook: “Actiever en Zichtbaarder”. Wij willen ons als club meer laten zien, door zelf de handen nóg wat meer uit de mouwen te steken èn door meer naar buiten te treden. Deze website is één van de middelen om dat laatste te bereiken. Ik hoop dat deze website u een idee geeft van wat wij als Lions zoal doen en ertoe leidt dat u ons, als het nodig is, ook weet te vinden. Wij blijven, ook in de volgende 30 jaar, de gemeenschap dienen indachtig onze lijfspreuk “We serve”.

Met hartelijke groeten,

Joost van de Ven,
President Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard

bottom of page