top of page

Woord van de president 2014 - 2015

Beste lezer,

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website! We zijn een actieve service club en daar ben ik trots op. Op deze site kunt u zien wat we allemaal doen en kunt u ook contact opnemen met ons.

Onze club heeft ongeveer 40 leden, met een heel diverse achtergrond qua beroep. Dat maakt het voor ons interessant om elkaar te ontmoeten en zorgt ervoor dat we ons op veel verschillende terreinen kunnen inspannen voor anderen, door al die kennis en contacten te benutten. We zijn tenslotte een service club.

In de afgelopen jaren hebben we dan ook een behoorlijk aantal doelen gesteund. Vaak met geld, dat we via fondsenwervingsprojecten inzamelen, maar ook door immateriële service, door gewoon de handen uit de mouwen te steken en te helpen.

Zo hebben we het Ronald Mc Donald huis in Utrecht ondersteund met geld en door een BBQ te organiseren. Je vindt deze activiteiten op deze site.

We verkopen kerststollen, een deel van de opbrengst zullen we aan de Voedselbanken schenken. En in april 2015 organiseren we een groots gala in het Cals college, waarbij de opbrengst aan een goed doel wordt geschonken.

Bij onze goede doelen leggen we ook dit jaar de nadruk op de jeugd in de regio. In de afgelopen jaren hebben we Jongeren op Gezond Gewicht in IJsselstein gesteund, het Ronald Mc Donald huis, we hebben een Junior Kookchef wedstrijd georganiseerd, de vakantiedorpen in de kleine dorpskernen gesteund, etc. Belangrijk is ook te vermelden dat we individuelen jongeren willen steunen met sport of muziekbeoefening e.d. Waar jonge mensen talenten hebben die ze niet kunnen ontplooien door dat het gezin waar ze uit komen worstelt met financiën, willen we graag inspringen. Als je hiervoor in aanmerking denkt te komen of iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, dan kun je op deze site kijken onder “Sporten is voor iedereen”. Uiteraard gaan we strikt vertrouwelijk met aanmeldingen om en wordt er geen publiciteit gegeven als we iemand helpen.

Ik nodig u van harte uit, als u ideeën heeft voor ons, als u een goed doel vertegenwoordigt dat op zoek is naar geld, of met welke vraag dan ook, om te reageren! Zo kunnen we ons nog beter op onze regio, IJsselstein en de Lopikerwaard, richten. Klik, als u met ons in contact wil komen, even op de button “Contact”.

 

 

Frank Mink

bottom of page