top of page

Naam van de instelling: Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard
Rechtsvorm: Vereniging

KvKnummer (RSIN): 808276050

Contactgegevens:

 

Secretariaat Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard,

Utrechtsestraat 15 3401 CS IJsselstein
E-mail: secretaris@lionsijsselstein.nl

Doelstelling:
1. Het bevorderen van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
2. Het nastreven van goed overheidsbestuur en goede burgerzin;
3. Het actief betrokken zijn bij het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
4. Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang;
5. Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang;
6. Mensen aanmoedigen ervoor open te staan dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijk financieel gewin na te streven;
7. Het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Beleidsplan: Zie bijgaand PDF-bestand: Klik hier

Bestuurssamenstelling per 01-09-2023:

Sven           President
Gijs             Immediate past president
Jeroen        Vice president
Robert Jan  Secretaris
Guido.         Penningmeester

 

De vereniging heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Activiteitenplan

2022 – 2023: Klik hier 


Jaarverslag/financiële verantwoording:
(Het boekjaar van Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard loopt van 1 september tot en met 31 augustus)

2022 – 2023: Klik hier 

2021 – 2022: Klik hier 

2020 – 2021: Klik hier 
2019 – 2020: Klik hier

2018 – 2019: Klik hier

2017 – 2018: Klik hier

2016 – 2017: Klik hier

2015 – 2016: Klik hier

2014 – 2015: Klik hier
2013 – 2014: Klik hier
2012 – 2013: Klik hier
2011 – 2012: Klik hier


 

bottom of page