top of page

Privacy disclaimer

Lionsclub IJsselstein Lopikerwaard streeft ernaar uw gegevens in volledige overeenstemming met de voorschriften uit de AVG te waarborgen en te bewaren in een beveiligde (digitale) omgeving.

Alle gegevens die onze Lionsclub verzamelt en opvraagt geschieden in het kader van de fundraisingsactiviteiten die onze Lionsclub verricht/uitvoert conform de regels van onze vereniging.

Behoudens uw andersluidende bericht worden uw gegevens gedurende een periode van maximaal 5 jaar bewaard en vervolgens vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

bottom of page