top of page

Het goede doel Classic Car Event 2019

Een aansprekend goed doel de Middelste Molen in Cabauw. Deze molen is als wipwatermolen toch wel een uniek beeld in de Lopikerwaard.

 

De molen staat stil. Door ernstige technische problemen werd het niet meer verantwoord geacht de molen te laten draaien. Een heftige beslissing met veel impact op de molenaars en alle betrokkenen. De ijzeren Potroeden van de wieken (de basis van het wiekenkruis) bleken in matige tot slechte staat te zijn, waardoor het risico van het afbreken van de wieken te groot is geworden. Verder dreigt de molen scheef te zakken door onderloopsheid en heeft de bonte knaagkever de aanval ingezet. Dit betekent dat een grote restauratie nodig is. Inmiddels is een restauratieplan opgesteld ter herstel van bovengenoemde gebreken.

De Cabauwse molen behoort, door zijn authentieke karakter, tot een van de belangrijkste molens van Nederland en is bovendien een van de vier molens in Nederland en de enige in de Provincie Utrecht, waar nog originele voor deze molen bestelde Potroeden aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1852 ijzeren geklonken roeden, ofwel balken voor molenwieken. Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout. De Potroeden in de Cabauwse Molen dateren uit 1877 en 1895. Vanwege de authenticiteit, zeldzaamheid en het monumentale karakter van de Potroeden, zullen deze gerestaureerd en niet vervangen worden. Alle betrokkenen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vinden het uitermate belangrijk om deze te behouden.

Kortom, de molen is een beeldbepalend cultuurhistorisch en waterstaatkundig monument, met veel educatieve en historische waarde. De instandhouding en het draaiend en malend houden van deze molen, als eeuwenoud levend symbool van de polderbemaling, is van groot belang.

Molen.jpg
bottom of page